פריט עתיקדק אורן על הואדידלת כניסהתוספת בנייה דו קומתית
חדר מישפחהפינת אוכלתיקרה וקורות עץ אורןדק אורן
   
����
פריט עתיק
פריט עתיק

בית על הואדי

שיפוץ בית קיים ברוח כפרית. יצירת חצר אל הנוף באמצעות

 בניית דק  עץ אורן מרחף אל מאבר לחומת התמך של המיגרש.

בניית חדר  פינת אוכל עם פתיחות אל הנוף, שילוב אבן, 

 עץ גולמי, וחלונות בלגיים.

 הוספת חדר מישפחה הממוקם מעל פינת האוכל.

 יצירת פינת סטודיו בגלרייה.

 פרופיל
פרוייקטים
 יצירת קשר
עיצוב נישות גבסעיצוב פנים -ריצוף אבןעיצוב פנים - עבודות עץעיצוב מטבחיםעיצוב פניםניהול פרוייקטיםעיצוב ושיפוץייעוץ אדריכליעיצוב פנים אדריכלות
��� ������� - ��' לילך 13, קריית טבעון   ����: 054-3041561   �����: 04-9837581